Akupunktur som hjälper

 

an image

En uråldrig metod

Traditionell akupunktur är ett hälsosystem som är baserat på uråldriga principer som sträcker sig 2000 år tillbaka i tiden. Den har en mycket positiv modell på hur god hälsa ska se ut och man ser sjukdom som ett tecken på att kroppen och själen är ur balans. Målet med behandlingen är att uppnå en balans i systemet för att kroppen själv ska kunna hitta sitt friska jag. Vad som gör akupunkturen unik är att den tar hänsyn till den fysiska, känslomässiga och mentala balansen.  Mitt sätt att arbeta är att ta hänsyn till alla dessa tre aspekter.

Nya vetenskapliga rön om akupunktur

Akupunktur har blivit ett mer och mer accepterad behandlingsmetod av en rad olika sjukdomar och problem. Det är en av de mest använda alternativa behandlingarna som används bland den traditionella sjukvården i Sverige. Nya upptäckter hur akupunktur fungerar har gjorts i USA och anses vara banbrytande. Det är transmittorsubstansen adenosin som ökar upp till 24 gånger där nålen sätts in. Läs mer om detta under vetenskapligt.

Min behandling

Min behandling består av akupunktur, mindfulness baserade metoder, samtal, massage och kinesisk örtmedicin. Men det viktigaste är medkänsla. Det är själva närvaron i mötet som är viktigt för att djupa förändringar ska kunna ske. Min vackra lokal finns på Södermalm, Fjällgatan 23B i Stockholm.

Sömnlöshet

Redan tidigt upptäckte jag hur effektivt akupunktur har på sömnproblem. Sedan 1999 har jag specialiserat mig på just denna problematik. Metoderna och verktygen jag använder har under denna tid utvecklats och så har resultaten. Vad all sömnproblematik har gemensamt är att det blir ett påslag i kroppen under natten som inte ska finnas där. Min behandling går ut på att eliminera det påslaget. Se också min andra sida om sömnlöshet. Min mottagning finns i centrala delarna av Stockholm, Hälsans hus på Södermalm

Olika personlighetstyper i kinesisk medicin

Akupunktur har sitt ursprung i årstiderna och rörelserna som varje årstid representerar. Dessa växlingar i naturen har funnits långt innan människan existerade. Redan när den första cellen i naturen blev till så lärde den sig att följa naturens förändringar. Rörelserna finns beskrivna under akupunktur.


Så påverkas du av bristen på sömn

Programledare Robert Aschberg på Radio 1
Sömnlösheten har ökat de 10 sista åren, och anses nu vara ett folkhälsoproblem. Det kan vara så mycket som att var tredje svensk lider av för lite sömn eller sömnlöshet.

Gäster:
Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare och professor i beteendefysiologi
Sture Johansson, akupunktör med sömnlöshet som specialitet – www.somnloshet.se

Här kan ni lyssna på programmet...

Nyhet!!!

Nystartat buddhistiskt kollektiv i Dalarna. Läs mer här...


Välkommen in på min hemsida

 

an image

 

 

Referenser och PR

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.