Akupunktur

Akupunktur

 

Akupunktur

kinesisk akupunktur delar man upp människan i fem olika personlighets
typer. Vilken personlighets typ man blir ställs in vid födseln och ändras
inte under livets gång. Oftast kan man känna igen sig i flera av dessa
typer men man är mest förankrad i en av de. Ingen av personlighets
typerna är bättre än någon annan.
När man hittar balans i sitt element så uppstår hälsa och harmoni.
Nedan beskrivs de fem rörelserna.

 


 

an image

Vinter. Vid den här tiden på året tar naturen igen sig. Energin är ”vilande”. Marken är frusen och fröna
ligger i marken. Potentialen finns här för året som skall komma. Man planerar. Det finns en oro och rädsla.
Vad kommer att hända? Hur kommer året att se ut? Denna årstid är associerad med njurenergin i människan.
Jag kommer senare att hänvisa denna årstid till njuren.

 

an image

Vår. Dagarna blir längre och allt börjar växa. Energin börjar återkomma och plötsligt så har man startat en
massa projekt. Energin pekar här ”uppåt”. Maj månad är ofta överbokat av en massa saker man måste göra.
Det finns mycket vilja, kreativitet och ambition som lätt kan övergå till frustration och ilska när man inte hinner med och
inte kommer fram. Man brukar i det svenska språket säga hetlevrad eller reta gallfeber på någon.
Denna årstid är associerad med levern

 

an image

Sommar. Vid den här årstiden så ”sprider” sig energin åt alla håll i alla riktningar. Det är en årstid där det
finns mycket glädje. Ibland kan energin skingra sig för mycket och det kan vara skönt att komma in ett
rum där väggarna håller ihop energin. Denna årstid är associerad med hjärtat.   


 

an image

Brittsommar. Sommar har gått mot sitt slut. Man har fullbordat de saker man vill ha gjort under våren och
sommaren och man kan lugnt luta sig bakåt i stolen och känna sig nöjd. Det är denna tid då man skördar
det man ”odlat”. Man kan titta bakåt under året och tänka igenom vad man gjort.
Denna årstid är associerad med mjälten.   


 

an image

Hösten. .Dagarna blir kortare och mörkret lägger sin hand över oss. Öppenheten försvinner och vi stänger
in oss i våra hus. Energin pekar här ”neråt”. Känslorna som är associerade med denna årstid är nedstämdhet
och sorg. Denna årstid har med lungan att göra.

 

Varje person tillhör någon eller några av dessa personligheter. Detta ställs in vid vår födsel och ändras inte under livets gång.
Däremot kan man genom att utveckla sig själv som person ha t.ex. en balanserad njurpersonlighet eller en obalanserad
njurpersonlighet. Vid obalans skapas mentala eller fysiologiska problem som man med akupunktur och personlig rådgivning
kan lösa upp. Inget organ är "bättre" än något annat och alla känslor behövs för att vi skall få balans.

Dessa fem rörelser som jag beskrivet kallas Zang organ och är yin aspekten. Varje Zang organ har sin motsvarighet i en
yang aspekt som kallas Fu organ. Yang organen har till uppgift att transformera mat och dryck till Qi och Blod. Yin
organen lagrar de vitala ämnena, d.v.s. Qi (livsenergi), Blod, Essenser och kroppsvätskor. 

  1. Njure - urinblåsa (vinter)
  2. Lever - gallblåsa (vår)
  3. Hjärta - tunntarm (sommar)
  4. Mjälte - mage (brittsommar)
  5. Lunga - tjocktarm (höst)

Organen är associerade till mentala känslor, fysiska organ, sinnen, årstider och rörelser inne i kroppen. Det är de fem Zang
organen som jag kommer att beskriva här på hemsidan eftersom det är de som är de viktigaste. Om ni vill veta mer så klicka
på ikonen framför varje årstid…..

 

Referenser och PR

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.